Martin Clarstedt och Markus Svensson från Rättviks kommun har gjort flera besök i regionen och berättat om hur de förändrat sitt kommunala tillsynsarbete. Modellen kallas Tillväxt och Tillsyn och syftar till att förbättra företagsklimatet, samtidigt som man fortsatte att värna miljö och hälsa.

- Tillsyn och tillståndsgivning är den vanligaste kontakten som företagen har med kommunen och därför finns det få saker som är så viktiga som att jobba med just den, säger Markus Svensson.

Nu finns ett av deras föredrag inspelat som en cirka 10 minuter lång film. Den sammanfattar fördelarna med modellen och ska locka fler att jobba på samma sätt.

Kanske ett filmtips till era möten/årsmöten i lokalavdelningar/kommungrupper? Filmen finns på LRFs Youtubekanal https://www.youtube.com/watch?v=GPvb-ieVDRk

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se