Syftet var att diskutera kooperativa frågor, få nya perspektiv samtidigt som det är en viktig mötesplats att knyta nya kontakter på. LRF Ungdomen hade totalt 10 platser varav jag (Catrin Gustavsson) fick en av dessa och representerade då LRF Ungdomen Skaraborg. Representant från LRF Västra Götaland var ordförande Sofia Karlsson.

Temat första dagen var "Kooperation i samhället och näringslivet". Sophie Nachemson-Ekwall från Handelshögskolan i Stockholm berättade om sin rapport som handlar om hur ägandet av företag ser ut i Sverige och hur viktiga de kooperativa företagen är för ett långsiktigt, ansvarsfullt ägande gentemot aktiebolag som anses vara vanligast men också mer vinstjagande.

Svensk Kooperation presenterade deras undersökning som handlade kortfattat om hur kunskapen om kooperation var hos både politiker och den svenska allmänheten, resultatet var lågt. Men intresset att vilja lära sig mer om kooperation hos yngre visade sig vara hög.

Dag två hade tema "Ägarstyrning" och dagens första talare var Gerben Smeenk, distriktsordförande i det holländska kooperativa mejeriföretaget FrieslandCampina. Han berättade om deras typ av ägarstyrning som är ganska lik Sveriges modell. De verkar vara väldigt strikta med att ha en så nära relation som möjligt med alla medlemmar samt att ha en noggrann rekrytering och utbildningsprocess av nya förtroendevalda. Varje ledamot fick max sitta i 12 år på sin position sedan fick någon annan ta platsen. I företaget fanns också en ungdomssektion med egen ungdomsstyrelse.

Därefter var det gruppdiskussion om rollen som förtroendevald där vi först fick höra tre inspel med olika infallsvinklar ifrån

Landshypotek - Förändrad organisation gav nya uppgifter och roller för de förtroendevalda.

Södra - ”Förtroendevald i Södra” - en vägledning i pappersform för alla förtroendevalda i organisationen.

Norra skogsägarna - Doktorsavhandling om skogsägarföreningar, med fokus på Norra skogsägarna och hur representativa de förtroendevalda är för medlemskåren.

Ja, schemat för dessa dagar var mastigt och för mig som inte har så stor kunskap om kooperation var det ännu mastigare. Men väldigt lärorikt och jag har träffat många nya människor, vilket alltid är roligt. Ordet hållbarhet var något som nämndes vid ett flertal tillfällen under konferensen, med syfte på att kooperativa företag är hållbara. Det är sällan vi pratar om kooperation i min bekantskapskrets men däremot är hållbarhet något vi diskuterat en del i LRF Ungdomen. Då menas framförallt den hållbarhetstrend som konsumenter eftersträvar för att förbättra miljö och klimat. Då känns det extra bra att vi som arbetar inom den gröna näringen kan erbjuda både hållbar mat och hållbara företag.

Catrin Gustavsson
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, catring_92@hotmail.com