På de angivna orterna kommer de kunder som har fast telefoni att bli av med denna och istället erbjudas mobila lösningar som alternativ.

LRF har under hela den här processen krävt att avvecklingen av telestationerna måste synkas med utbyggnaden av fibernät. Någon sådan samordning sker dock inte.

Följande kommuner har stationer som är aktuella för Västra Götaland under 2019.

Alingsås, Borås, Dals-Ed, Falköping, Grästorp, Karlsborg, Mellerud, Skara, Skövde, Stenungsund, Svenljunga, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vårgårda och Åmål.

LRF har i samband med den här avvecklingen sammanställt ett PM över vad som gäller med den utrustning som finns ute i markerna. Nätbolaget Skanova har förpliktat sig att framförallt anläggningar ovan mark som inte är i bruk, ska tas bort. Främst skåp och stolpar. Är du berörd, läs hela dokumentet här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se