Insändare publicerad i bl a Borås Tidning och Hallands Nyheter.

Hat, hot och trakasserier är baksidan. Det som aldrig skulle godtas att publiceras i ”gammelmedia” flödar över på ett antal sidor. Och sällan plockas de bort för det finns ingen ansvarig utgivare att ställa till svars. Normalt sansade människors goda omdöme försvinner alltför ofta i debattens hetta när man inte står öga mot öga.

Det är beklämmande med de organiserade hot som så kallade djurrättsorganisationer står bakom. Ett antal företagare och deras familjer kallas för mördare, utsätts för dödshot och trakasserier. Detta får fortgå utan att Facebook stänger ner eller agerar trots att det strider i allra högsta grad mot deras publiceringsregler och svensk lagstiftning. Många av aktivisterna på nätet använder sig av falska identiteter. De delar hatsidor och vet precis vad de kan göra i lagens yttersta gråzon. Det är inte acceptabelt!

De som organiserar sidorna har bara till syfte att utrota animalieproduktionen i Sverige och utomlands. Djurskydd är inget de bryr sig om.

Facebook måste se över sina rutiner. Man släpper igenom våld och förtal som är olagligt i Sverige. Ett märkligt agerande. Att det sedan är hopplöst att i stort sett bara få standardsvar av Facebook vid anmälningar är skrämmande.

Ledarna får en svans efter sig som tror att de ger djuren en tjänst. De kan inte ha mer fel. Att begå brott kan ge tråkiga konsekvenser. Genom att inte snabbt stänga sidor med våld och hot så uppmanas unga människor till olagliga handlingar. Försvarar Facebook detta?

Vad gör politiken för att hot på nätet inte beivras? Vad gör ledningen för Facebook för att för att få bort avarterna?

Birgit Jönsson     Carl Jonson      Johan Dalén