Svenska Kraftnät har bemött de senaste yttrandena avseende kraftledningen mellan Skogssäter – Stenkullen. Svaren finns här >>

Exempel på kommunicering med markägare från Energimarknadsinspektionen >>

Har någon nya synpunkter ska de lämnas till Energimarknadsinspektionen senast 12 mars.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se