Regeringens förslag till ny lagstiftning inom vattenområdet, där den småskaliga vattenkraften är en del, har mött starkt motstånd av berörda vattenkraftsägare, men också av lokalpolitiker och andra intressenter.

- LRF har länge arbetat med vattenfrågan och de flesta kommungrupper och lokalavdelningar har varit involverade i det arbetet på olika sätt. Denna fråga berör våra medlemmar oavsett om man har småskalig vattenkraft eller om man är med i ett dikningsföretag, säger Sofia Karlsson ordförande för LRF Västra Götaland.

I sitt inledningsanförande lyfte hon vikten av småskalig vattenkraft, inte bara för att de ger arbetstillfällen på landsbygden, utan att den också kan skapa lokal el. Hon påpekade särskilt att den småskaliga vattenkraften är viktig för Sveriges krisberedskap.

Johan Hillström ordförande i Västsvensk vattenkraftförening som är en fristående förening, höll med om att politikerna måste ta ett omtag i frågan kring den småskaliga vattenkraften.

- Promemorian, vattenmiljö och vattenkraft innebär, om den genomförs, slutet för den småskaliga vattenkraften. Den kommer också innebära att äganderätten kan kringgås och göras verkningslös. Detta genom att staten höjer kravnivån och ändrar regelverket så att egendomen blir omöjlig att bruka var Johans budskap till politikerna.

Alla partier var representerade under mötet förutom miljöpartiet som avböjt inbjudan. Politikerna fick en del vassa frågor från publiken bl a om att det finns en utrivningsagenda. Denna fråga ville de flesta inte kännas vid, utan framhävde vikten av moderna tillstånd. Ett flertal politiker höll dock med vattenkraftsägarna om att det enligt promemorian nu ligger för höga krav och att det kan vara ett problem att länsstyrelserna och tjänstemännen på myndigheterna runt om i landet ser olika på hur den småskaliga vattenkraften ska hanteras.

Penilla Gunther (KD) som är energipolitisk talesperson för kristdemokraterna menade att de nu tillsammans med övriga partier inom energiöverenskommelsen arbetade med att skriva nya texter till lagrådsremissen som ska ut i mars. – vi vill ju att detta ska bli en politisk produkt.

Land Lantbruk - Vattenkraftsägare: ”Politikerna måste ta ansvar och stoppa lagförslaget” >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se