Kvällen började med god mat från Tylhammars i Vedum, sedan tog årsmötesförhandlingarna vid. Kvällens ordförande var Lars Gezelius och sekreterare var Catrin Gustavsson.

Det beslutades bl a att ge Stefan Aldén och Bengt Johansson LRFs nya hedersutmärkelse, ”Gröna hjärtat”. Det delas ut till personer inom LRF som gjort behjärtansvärda insatser till stöd för människor och djur. Till ny ordinarie ordförande valdes Mikaela Jardstedt från Larv.

Regionstyrelsens representant, Katarina Johnsson från Dals Långed berättade vad som händer och är på gång inom LRF. Det arbetas för fullt med ”valpraktikan” inför riksdagsvalet i höst och hur man bäst ska hjälpa och stötta lokalavdelningarnas viktiga arbete.

Mötet beslutade att sända vidare två motioner angående skadedjur och gris i våra naturbruksskolor och en skrivelse angående djurrättsaktivister till regionsstämman.

Tårta och kaffe bjöds det på, till en uppskattad filmvisning av Vadsbofilm. Filmfotograf Bertil Svenssons vackra och märkliga färgfilm om "Pôjkera i Böja". Filmen handlar om "tre ynglingar" på tillsammans 250 år. De blev i början på 1950-talet riksbekanta genom sina ålderdomliga levnadsvanor och arbetsmetoder. Det blev en stunds eftertanke och diskussion om vår tids snabba teknikutveckling innan kvällen avslutades.

Karin Velander
Ledamot Vara kommungrupp, karin.velander@telia.com