EU vill inte att Sverige lägger ner den småskaliga vattenkraften. De påståenden som figurerat i media, bygger alltså på feltolkningar. EU bekräftar därmed indirekt att motståndarna till vattenkraften vilseleder politiker och allmänheten.

EU vill inte att Sverige lägger ner och river ut den småskaliga vattenkraften. EU vill att konsekvenserna av all verksamhet som påverkar kvalitén på vattnet ska utvärderas. Och att åtgärder vidtas vid behov.

– Sådana åtgärder kan inte vidtas över en natt, säger Enrico Brivio, EU-kommissionens talesperson i miljöfrågor.

Det handlar om att genomföra åtgärder successivt. Allt måste inte ske på en gång.

– Men utvärderingen måste ske snabbt. Eftersom den är försenad i mer än ett decennium. Detta ger ägarna rättssäkerhet om vad de måste göra, säger Enrico Brivio.
Men i inget fall ska det behövas så drastiska åtgärder som nedläggning och utrivning, hävdar EU-kommissionen.

– Om småskaliga vattenkraftverk inte har någon negativ påverkan, så borde ingen känna sig bekymrad. I de fall där det finns en påverkan, så finns det också lösningar för en anpassning, säger Enrico Brivio.

Den utrivningsagenda som idag drivs av flera statliga myndigheter har alltså inget stöd i EU. Trots detta skyller motståndarna ofta på EU och använder vattendirektivet för att motivera fortsatt nedläggning och utrivning av småskalig vattenkraft.

På direkt fråga vad EU-kommissionen tycker om det svarar Enrico Brivio så här:

– Kommissionen kan vara tydlig om en sak: det finns ingenting i EU-regler som förbjuder vattenkraftverk i allmänhet, säger Enrico Brivio.

Han är väl medveten om debatten i Sverige.

– I en sund samhällsdebatt om olika lösningar, där offentliga och privata intressen möts, har såväl motståndare som förespråkare, rätt att framföra sina åsikter. Det här handlar om det svenska samhället, säger Enrico Brivio.

Enrico Brivio bekräftar sedan att han står fast vid de uttalanden han tidigare gjort i frågan. Svar som han för övrigt upprepat både 2016 och 2017.  EU vill inte att Sverige river ut den småskaliga vattenkraften.

– Ja, det här är fortfarande giltigt, säger Enrico Brivio.

Vad det istället handlar om är att vid nyprojekteringar anpassa verksamheten till de krav som EUs ramdirektiv för vatten ställer.

Det handlar alltså om nyprojekteringar, och inte om att riva gamla kvarnar och sågar på landsbygden. Och åtgärder behöver bara vidtas vid behov, hävdar EU.

Något stöd för omfattande projekt att ”restaurera” hela vattendrag, har alltså inte motståndarna till småskalig vattenkraft i EU. Det är något de hittat på själva.

FOTNOT: Delar av de frågor vi ställt till EU-kommissionen, samt de svar vi fått, har EU-kommissionen valt att själva publicera på sin hemsida.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se