Det var ca 40 intresserade och engagerade lantbrukare och verksamma veterinärer som hörsammat inbjudan att få del av Stina Anderssons sammanställning och redovisning över kunskapsläget och den djupintervju som skett bland de drabbade lantbrukarna i området.

Stina Andersson började med att berätta hur frasbrandsbakterien fungerar rent biologiskt, var den förekommer över världen och hur det under åren drabbat svenska nötkreatur främst när det gäller större utbrott.

Därefter redovisade Stina Andersson den djupintervju som hon genomfört bland drabbade djurägare i området. Tyvärr var det ganska få lantbrukare som svarat, men deras engagemang och vilja var desto större. Den stora svårigheten att finna en gemensam faktor var genomgripande, men Stina Andersson var ganska övertygande om att det bland många drabbade lantbrukare utpekade faktorn, rötslam och besökande vadarfåglar inte var möjlig att se som gemensam spridare och faktor.

Sedan blev det långa och många diskussioner samt frågor runt utbrottsgemensamma faktorer, hur information om nya misstänkta fall skall spridas på bästa sätt och framför allt hur djurägare i området skall resonera och agera när det gäller framtida vaccination och behandling. Närvarande veterinärer från Falköpings distriktsstation, Vara stordjursklinik och länsveterinären deltog engagerat i den livliga och mycket engagerande diskussionen.

Till slut tvingades arrangerande LRF-avdelningar sätta streck i diskussionen för att de närvarande skulle hinna få kaffe och frallor innan kvällen blev alltför sen. Den engagerande diskussionen fortsatte, men i mindre grupper runt kaffebordet innan Stina Andersson tackades med blommor och stor applåd.

Närvarande hoppas att Stina Anderssons önskan om att det skall utformas ett forsknings- och doktorandarbete för att försöka öka kunskapen i denna så lömska och märkliga sjukdom både gällande smittvägar och vilka faktorer som påverkar dessa plötsliga stora väldigt lokala utbrott skall kunna förverkligas.

Slutligen tackade närvarande LRF-regionen för initiativet till redovisningen och det goda kaffet.

Nils Johan Ingvar-Nilsson
Vilske Norra LRF-avdelning, n.ingvar-nilsson@lrfkonsult.se