Lennart Nilsson, bonde ifrån Halland och förtroendevald i vår riksförbundsstyrelse berättade om LRFs arbete inför det kommande valet.

Ett land fullt med möjligheter!

Lennart berättade om några framgångar som skett under förra året samt hur tankarna nu framåt går inför valet. Det politiska påverkansarbetet pågår ju hela tiden, men nu inför valet har LRF tagit fram en ”Valpraktika” där man fokuserar på Jobben – Maten – Miljön.

Lennart Nilssons presentation "Ett land fullt av möjligheter" >>

Det är svårt att nå fram i ett stort mediebrus men om vi kan ”koppla” på frågor som kommer upp i debatten med att de gröna näringarnas lösningar kan det bli riktigt bra.

Det är viktigt att alla landets kommungrupper påverkar sina lokala politiker och även har kontakt med rikspolitiker ifrån det egna området. Det finns ett stort intresse för våra frågor, men det är inte så lätt att vara påläst på alla frågor som politiker, så hjälp till med fakta och kontakter.

VGs kommungrupper arbetar mycket bra med denna påverkan redan nu, men måste bli bättre på att kommunicera ut i lokal press samt sociala medier när man anordnar politikerträffar, utbildningsdagar för tjänstemän och elever i skolorna mm.

Om alla LRFs kommungrupper kommunicerar någon form av aktivitet under vecka 13-14 så ökar chansen att våra frågor kommer på agendan.

LRF resonerar så att om vi är tidiga med våra budskap har vi störst möjlighet att träffa politiker och informera om vad de gröna näringarna kan erbjuda.

Ni som inte kunde vara med i Grästorp kan gå in på LRFs hemsida och titta under politik och påverkan samt se under fliken val 2018 där man kontinuerligt kommer att lägga ut information.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare och utvecklingsstöd till kommungrupper, petra.wirtberg@lrf.se