Som en del i påverkansarbetet för att förhindra Svenska Kraftnät att utöka kalgatan med ett antal hundra hektar så hade LRF inbjudit riksdagsledamöterna Ola Johansson, Kungsbacka och Mikael Larsson, Björketorp till ett studiebesök i Torup. Fröslida egendoms förvaltare Anders Montan visade och berättade om påverkan i Halland och Västra Götaland.

Att på plats se hur det verkligen ser ut med befintliga ledningar och därtill få en uppfattning om breddningens storlek ger en helt annan känsla än att bara studera kartorna.

LRF uppskattar verkligen att beslutsfattare lyssnar på berörda. En dag med mycket fakta och allvar men även glada skratt.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se