• Slaktköerna?
  • Hur skapar man värde för kunden?
  • Vad efterfrågar slakterierna och konsumenterna?

Det avhandlades när LRF Västra Götaland och LRF Halland, Sjuhärads Nötköttsföretagare och Hallands Nötköttsproducenter i förra veckan samlade köttbranschen för att diskutera hur det stora intresset för, och ökade volymerna av, nötkött, bäst ska förvaltas.

Förutom drygt ett hundratal köttdjursuppfödare medverkade slakterierna KLS Dalsjöfors Ugglarps, Skövde Slakteri och Scan, liksom Ica, LRF Kött och grossistföretaget Fällmans.

– Det är bra att samlas och diskutera de här frågorna. Jag är mycket klokare nu än innan jag kom hit, säger Catarina Bengtsson, köttbonde från Sibbarp.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se