– Det är inte nötkreaturen som är problemet för klimatet, säger Palle Borgström, som menar att de som driver frågan har en dubbel agenda. Han förklarade också för stämman varför LRF sålt en stor del av LRF Konsult till Altor.

Ordförande i LRF Riks, Palle Borgström, var en av talarna på LRF Västra Götalands regionstämma i Vara på tisdagen. Han hyllade stämmoombuden.

– Detta är drivkraften i LRF, säger Palle Borgström, och tittar ut över de samlade stämmoombuden i Vara konserthus.
– Det är förutsättningen för allt vi gör i Stockholm.
– Man får inte förledas att tro att det är vi i Stockholm som är LRF.
– Man kan inte nog betona det jobb som ni har gjort, fortsätter Palle Borgström, och vänder sig till mottagarna av silvernålen. Lars, Lars och Håkan!
(Lars Hillström, Bredöl, Lars Gezelius, Vedum, och Håkan Eriksson, Vinninga.)

Sedan kom Palle Borgström in på matfrågan.
– Vad är det som händer i matfrågan?
– Är det bara en trend? Eller handlar det bara om att göra något annat än föräldragenerationen?
– Det finns en debatt om kött och klimat, säger Palle Borgström.

Han talar om dubbla agendor. De som pratar om att korna är ett problem för klimatet, vill egentligen inte att vi ska äta kött och hålla några djur. Det är samma sak med skogen. Där har man också dubbla agendor. De som talar om biologisk mångfald och letar efter sällsynta arter är egentligen ute efter att vi ska avsätta mer skog till naturändamål.

Kornas påverkan på klimatet är betydligt överdriven. Det handlar om några få procent.
– Det är inte nötkreaturen som är problemet. Att ingen lyckats slå hål på det ännu, säger Palle Borgström.

Han berörde också matens allt starkare roll som social markör.
– Det handlar mer om vad man inte äter än det man äter, säger han.

Sedan berättade han hur många nödvändiga näringsämnen som finns i mjölk och kött.
– Vi har starka argument.
Men fakta har inte alltid genomslagskraft i sociala medier.

Palle Borgström berörde också de utmaningar vi står inför inom skogen.
– Biologisk mångfald? Det går inte att mäta. Vi vet inte när den är bra.
– Intresseorganisation kan aldrig bli nöjda. För blir de nöjda försvinner incitamentet för deras medlemmar att vara medlemmar.
– Därför letar de alltid efter något nytt. En art som är hotad. Någonstans.

Sedan kom han in på transportsektorn och vilket bränsle som kan bli det viktigaste i framtiden.
– Många tror att det är elbilen som ska lösa detta.
Men elen kommer inte att lösa problemen för de tunga transporterna.
– Det är heller ingen som ställer frågan var elen kommer ifrån. Jag tror inte det är elen som löser problemen.

Det kommer att krävas många lösningar, menar Palle Borgström.
– Det som växer i skogen är en given lösning.

Palle Borgström berörde också försäljningen av en stor del av ägandet i LRF Konsult.
Marknaden förändras. 75 procent av marknaden består av enmansföretag. Bankerna utvecklar tjänster och programvara och digitala applikationer utvecklas i allt snabbare takt. Det erbjuds allt mer gratistjänster.
– Det som kommer att gå att sälja i framtiden är rådgivningstjänster, säger Palle Borgström.
– LRF Konsult står inför stora investeringar, säger han.

Det handlar bland annat om nya plattformar.
– Ska man bära de investeringarna så måste man växa. Och då krävs det en internationell satsning.
– Det ligger inte i LRF:s uppdrag att äga företag i andra länder. Därför började man leta efter en partner.

LRF fick många bud. Man fastnade för investmentbolaget Altor.
– De är måna om att vi är kvar som delägare. För de vill inte gå miste om rötterna, de gröna näringarna.
– Vi är övertygade om att vi valt rätt partner, och att vi har en spännande framtid i Altor, avslutar Palle Borgström.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se