Johanna Stål från tidskriften Camino berättade på LRFs regionstämma i Vara om trender när den gäller mat och hur vi handlar i framtiden.

Efteråt gavs tid för en liten frågestund.

 • Hur ska vi i framtiden kunna se och kontrollera varorna om vi inte själva ska besöka butiken?
 • Maten kommer även i fortsättningen att produceras av bönder och vara säsongsbundet.
 • Hur ska energitillgången lösas?
 • Om fabriker med insekter och syrsor skadas och de kommer ut i naturen. Konsekvenser?
 • Vad ska vi med kor göra i framtiden?
 • Hur kan vi förändra vår bransch för att få behålla konsumenterna?
 • Saknar vi förändringsbenägenhet?
 • Odlat kött känns så där …
 • Vad händer med antibiotikaresistensen?
 • Vi ska äta enligt kostcirkeln.
 • Basmaten är billig.
 • Intressant med andra perspektiv.
 • Finns tekniksamhället även för mat.
 • Nyttan med att äta insekter?
 • Är lite skrämd av extremisterna.
 • Vi behöver höra om detta, inte bara hur vi håller 1 000 kor.
 • Mycket bra anförande.

Johanna Ståls svar:

 • Det kommer nya metoder för presentera maten, näringstäthet mm.
 • Fler och fler inser vikten av bra jordbruk och varifrån ska vi annars få maten ifrån?
 • Odlat kött kommer inte att konkurrera ut riktigt kött.
 • Rekoringar är en del av framtiden.
 • Solenergi är en del av framtiden.
 • Den som inte har hållbarhetstänk blir förlorare.
 • Bra med framtidstänk.
 • Symbioser (samexistens) är nödvändiga.
 • Folk stänger av antibiotikafrågan.
 • Fler är måna om att köpa svenskt.
 • Värderingarna appliceras inte i butiken – priset styr då för många.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se