Vad görs åt slaktköerna?

Palle Borgström:

  • Handeln har efterfrågat större volymer svensk råvara. Handlingsplaner för de olika djurslagen och ökade investeringar gör att vi nu ser att produktionen är på väg att öka.
  • I det här läget är det viktigt att handeln tar vara på och svarar upp på svenska konsumenters efterfrågan på svenskt kött.

Lilian Samuelsson, landsbygdsentreprenör med många verksamheter som djur, skog och catering

  • Glöm inte grönsaker och honung.
  • Tillsynskostnaderna för blandad verksamhet är orimliga. Utökat vattenprov kostar t ex 14.000 kr.
  • Det ska inte behöva dyka upp 8-10 inspektörer per år. Mer av samarbete behövs. Och mer av Rättviksmodellen.

Palle Borgström:

  • Vill inte äta grönsaker som odlats på ett tak i Göteborg.

Övriga inspel till Palle

  • Tre bra valfrågor; Jobben, maten och klimatet.
  • Det är för äganderätten jag är med i LRF.
  • Byråkratin är ett hinder för utvecklingen.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se