Vem är du?

- Jag är en positiv och engagerad person som brinner för landsbygd och företagande. Jag är uppvuxen på en mjölkgård i Småland, i en familj med starkt engagemang i lantbruksfrågor. Idag bor jag tillsammans med min man och tre barn på en gård i Hallands inland. Vi brukar tillsammans skog i Halland och Värmland och håller oss med lite får och hästar.

I mitt yrkesliv har jag jobbat som byggrådgivare, först på Hushållningssällskapet och senare på Växa Sverige. Det har varit ett stimulerande och lärorikt arbete som jag trivts bra med. Att fått jobba med satsande driftiga företagare har gett en god insikt i de utmaningar och hinder som dessa företag möter.

Varför väljer du att börja arbeta på LRF?

Genom min uppväxt och under mitt yrkesliv har jag sett effekterna av det goda arbete som LRF står för, en stark och stabil organisation som blir allt mer betydelsefull när avstånden mellan land och stad växer. Jag ser verkligen fram emot att fullt ut få arbeta med de frågor som påverkar våra medlemmars och landsbygdens fortsatta utveckling.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se