Fryken är inte övergödd. Det är tvärt om brist på näring i sjön. Därför fyller jakten på enskilda avlopp i Sunne kommun ingen funktion för miljön. Det hävdar biologen och miljöforskaren Olle Grahn.

Olle Grahn är biolog och forskare och expert på miljön i Värmland. Han menar att sjön Fryken inte är övergödd, och att de miljöproblem som finns i vattendraget inte påverkas av enskilda avlopp.

Fryken lider istället av näringsbrist. Det kan därför till och med vara skadligt för miljön att minska tillförseln av näringsämnen. Det regelverk som staten byggt upp kring enskilda avlopp fyller därför ingen funktion för miljön i Sunne kommun.
– Det är bland det näringsfattigaste vatten vi har, säger Olle Grahn.

Han hänvisar till statens eget vatteninformationssystem, VISS. I statens egen kartläggning av Fryken uppges kvicksilver och regleringar vara de miljöproblem som behöver åtgärdas.
– Kvicksilver är det i varenda svensk sjö. EU har satt för låg gräns där, säger Olle Grahn.

Enligt VISS finns det kvicksilver, tungmetaller och bromerade ämnen i Fryken.
– Det är inga lokala utsläpp av kvicksilver eller bromerade ämnen, säger Olle Grahn.

Det mesta kommer med luften, som nedfall. Det är därför inte mycket kommunen kan göra. Rottneros bruk har tidigare släppt ut kvicksilver i Mellanfryken, men de utsläppen har upphört.

Det finns några lokala källor till utsläpp av näringsämnen.
– Vi har en fiskodling uppe i Stöpafors. Och där kommer det lite närsalter, säger Olle Grahn.

Men detta räcker inte för att förklara sjöarna som övergödda.
Rent allmänt tycker Olle Grahn det är märkligt att Frykensjöarna inte klassas som god status.
– Det är ju häpnadsväckande eftersom situationen i sjöarna är bra.

Bottenfaunan har hög status. När det gäller näringsämnen har sjön hög status.
– Det är extremt näringsfattigt. De är inte i närheten av övergödning. Det är snarare så att sjöarna skulle må bra av lite fosfor, säger Olle Grahn.
– De biologiska faktorerna är så bra som de kan bli.

Enda skälet att sjöarna inte klassas som god ekologisk status är att det finns dammar och kraftverk kring sjön.
– Det vill de ju helst riva allihop. Orsaken till att myndigheterna vill riva dammarna tycker Olle Grahn är märklig. De vill att fisk och organismer ska kunna vandra, säger han.

Men vandringsbehovet är överdrivet. I vattendragen runt Fryken handlar det mest om mört och abborre. Och deras behov av att vandra är begränsat.
– Det är ju älvräddarna som driver detta alldeles enormt, säger Olle Grahn.
– Men när det gäller näringsämnen är det god status.

Det finns alltså inga miljöskäl att kräva tuffa åtgärder av enskilda avlopp i Sunne kommun.
– När det gäller övergödning och näringsstatus i alla tre sjöarna så finns det inget motiv. Sjöarna skulle må bättre av lite högre fosforutsläpp, säger Olle Grahn.

Att jaga enskilda avlopp kan till och med ha en negativ effekt på miljön. I näringsfattiga sjöar kan det bli problem med fisket.
– Har du en extremt näringsfattig sjö som Frykensjöarna, så är det vanligt att det bli problem med fisket, säger Olle Grahn.

Fisken tar upp för mycket tungmetaller, och kan på sikt inte föröka sig.
– De högsta halterna kadmium fanns i sjöar i Värmland. För de är näringsfattiga.

– Det har varit en diskussion om Vänern. Fisket har gått tillbaka för det är så näringsfattigt. Där skulle man behöva tillföra fosfor, säger Olle Grahn.
– Vättern är ju så utarmad så där växer ju inte fisken.

Man undrar ju varför myndigheterna driver detta så hårt, om det inte har någon betydelse för miljön.
– Det är något som slagit rot nationellt. Att man ska jaga fosfor från enskilda avlopp. Det är ju generella regler som man går på. Sunne kommun vill väl hänga med ”main stream”, säger Olle Grahn.
– Kvävet är ju inget större problem i insjöar. Det är ju i havet det blir ett problem.

Det som återstår är i så fall bakterier.
– Men det är väldigt ovanligt att enskilda avlopp orsakar några problem, säger Olle Grahn.

Kommunala avlopp är ett mycket större problem när det gäller läckage och smittspridning. Och kommunala reningsverk släpper ut orenat avloppsvatten när de bräddar. Det är ett mycket större problem, enligt Olle Grahn.
Det är ju sällan man hör att någon blivit sjuk av avloppsvatten på landsbygden.

Nyligen skrev vi om Karl-Johan Adolfsson som förbjudits av Sunne kommun att använda sitt avlopp. Sedan dess har fler hört av sig som har problem med Sunne kommun. Vi har kontaktat kommunen för att få svar på varför de jagar enskilda avlopp. Men trots löften om att ringa tillbaka så har vi ännu inte fått någon kommentar.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se