MIN PERSONLIGA DRIVKRAFT för att vara och jobba som förtroendevald i LRF är att LRF är en stor organisation med många medlemmar. Vi upplevs också som trovärdiga och många lyssnar på våra åsikter och vill samarbeta med oss.

I vårt påverkansarbete är uppbyggnaden av organisatio­nen värdefull. Förslagen kom­mer från medlemmarna och går vidare som motioner.

Har inför stämman läst igenom motionerna – 73 stycken – som fullmäktige på stämman ska ta ställning till. Detta forum är där vi kan påverka vår egna organisation att inta positioner i olika för oss viktiga frågor.

FÖRTROENDEUPPDRAGET I KOMMUNGRUPPEN handlar många gånger om att skapa förståelse och intresse för den verksamhet som vi bedriver på landsbygden. Bredden på frågor är stor med allt från äganderätt och intrång till mat, miljö och jakt.

Det är också viktigt att vi i kommungrupperna försöker hålla regelbundna kontakter med det övriga lokala närings­livet och tjänstemän och po­litiker inom kommunen, inte minst skolan. Personliga möten där vi till exempel bjuder in till studiebesök skapar bra re­lationer och arenor där vi kan förklara och svara på frågor om hur det är att producera livs­medel och driva verksamhet på landsbygden.

Jag anser att vi inom LRF behöver jobba med både intern påverkan, som vid regionstäm­man, och extern påverkan gentemot kommuner och andra lokala myndigheter – och här behöver vi alla hjälpas åt.

Ove Karlsson
Kommungruppsordförande för Götene LRF, karlssonslantbruk@gmail.com