– Detta är en helomvändning. Vattenkraften ska ses som en betydelsefull resurs. Och ägarna behöver inte söka nya tillstånd. Det är en stor seger för LRF, säger regionordförande Sofia Karlsson som tände ett ljus för Monica Didriksson.

LRF Västra Götaland höll sin regionstämma i Vara i veckan. Regionförbundets ordförande Sofia Karlsson menar att LRF har anledning att fira att regeringen nu kommit överens med moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna om nya lagar som reglerar vattenkraft och vattenverksamhet.

Samtidigt betonade Sofia Karlsson att det finns saker att arbeta vidare med. Exempelvis att den enskilde får betala så mycket av kostnaderna för de mål som samhället sätter upp.

Stämman inleddes annars med att Sofia Karlsson och stämman hedrade styrelseledamoten Monica Didriksson som avled under året med en tyst minut. Sofia Karlsson tände ett ljus till hennes minne, och det fick brinna under hela stämman. Saknaden efter Monica Didriksson är stor. Det är tydligt av reaktioner och kommentarer från deltagare på stämman.

Sofia Karlsson såg också anledning att fira framgångar i påverkansarbetet. Lagrådsremissen och regeringens överenskommelse med tre av riksdagens övriga partier.
– Vi firar att regeringspartierna tillsammans med moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna tog nästa steg i energiuppgörelsen, ny lagstiftning för vattenkraften och vattenverksamhet, säger Sofia Karlsson.
– Vattenkraften ska värnas. Det är en helomvändning, och en stor seger för LRF som arbetat mycket för detta.

Ägare till kvarnar och sågar på landet behöver nu inte söka nya tillstånd. De kan ompröva sin verksamhet istället.
– Man ska se vattenkraften som en betydelsefull resurs, säger Sofia Karlsson, som dock betonade att det finns saker för LRF att jobba vidare med. Som att den enskilde får betala så mycket av kostnaderna för anpassningen.
– Det måste vi självklart jobba vidare med, säger hon.

Sofia Karlsson berörde också köttdebatten. Hon visade en film om upphandling av kött i Marks kommun. Jimmy Johansson, Öxnevalla, berättar hur man lyckats. Detta är viktigt så ”att vi kan komma ifrån den dubbelmoral som rått när det gäller kommunal upphandling”, förklarar Jimmy Johannsson.

Sofia Karlsson berörde också myndigheternas roll. Och om arbetet med att ändra synen från kontrollerande och stjälpande till hjälpande. Slutligen tackade hon för förtroendet.

Tranemo kommungrupp fick pris som årets kommungrupp. LRF:s främsta regionala utmärkelse, silvernålen, tilldelades Lars Hillström, Lars Gezelius och Håkan Eriksson samt Lena Carlsson (ej närvarande).

Johanna Stål, från magasinet Camino, höll föredrag om framtidens mat.
– Fler människor är feta idag än lider av svält. Fler människor lider av fetma. Detta har hänt på en generation, säger Johanna Stål, bland annat.
Hon berättade också om en ny trend. Att ge bort en get. Det är också populärt att äga en get som brukas av någon i ett annat land. Ett slags mikrolån.

Sofia Karlsson omvaldes som ordförande för LRF Västra Götaland. Nyvald i styrelsen blev Hans-Ola Olsson, Tanumshede. I övrigt omvaldes samtliga ledamöter.
Klas Västerteg, Leif Walterum och Emma-Klara Arnell, vevade klubban på stämman.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se