Dagen startade på Svenljunga naturbruksgymnasium med rundvandring på skolan med efterföljande lunch. Vi var ett knappt trettiotal personer representerade från Svenljunga och Tranemo kommun, både kommunstyrelse, kommunanställda, LRF och näringsidkare. Henrik Svensson och Hanna Johansson representerade Tranemo kommungrupp. Hanna representerade även LRF Ungdomen Sjuhärad.

Efter lunch var det informationsmöte om vad regeringen jobbar med samt vad som ska göras framöver. Frågor som togs upp var bland annat bredband till alla på landsbygden, strandskydd, turism, service på landsbygden, infrastruktur och samt en av de viktigaste frågorna, livsmedelsproduktion. Det var också en kort diskussion- och frågestund.

Landsbygdsministern fortsatte sedan till Torps lantbruk för ett företagsbesök hos Elin och Patrik Johansson.

Jag är stolt över att få ha representerat LRF och vår kommun. 

Hanna Johansson
Ledamot Tranemo kommungrupp, hannajohansson095@gmail.com