På Västra Götalands regionstämma så blev det även i år möjligt för We Effect att presentera sitt arbete som biståndsorganisation med företrädesvis hjälp till kvinnor med uppstart av kooperationer i utvecklingsländer världen runt. Dessa finns oftast på landsbygden och man arbetat främst med matproduktion. Idag är man verksam i Asien, Afrika, Sydamerika och faktiskt i Europa där man bland minoritetsgrupper i Kosovo och Bosnien Hercegovina sett fattigdom och svält.

We Effect går aldrig in med direkthjälp till behövande människor utan jobbar i de olika länderna med att rådgivning och stöttning till regionala opolitiska demokratiska organisationer ofta kvinnoorganisationer som redan är verksamma

Brukligt är att man på stämman får möjlighet att bidra med en slant och i år slogs det rekord då det samlades in 18 500. I år var banken Nordea tillfrågade om att dubbla summan som kom in vilket dom antog!! Totalt sett samlades det in 39 000 kr. Vilket var rekord!

LRF och We Effect vill speciellt tacka alla fullmäktige och Nordea för deras frikostighet. Pengarna kommer utlovas att förvaltas väl.

Lasse Knutsson
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, lars-anders.knutsson@lrf.se