Vad som slog mig där var hur få unga personer som medverkade. Av ca 60 deltagare var vi ungefär en handfull i min ålder.

Här uppstår en intressant tanke. Jag tycker mig ofta få höra från ungdomsledet att det är svårt för unga att starta upp lantbruk då det krävs t ex mycket kapital eller att de inte släpps fram på något sätt av den äldre generationen. Medan det äldre ledet talar om en åldrande lantbrukarkår (även på den här träffen). Kan inte detta då en del av lösningen?

Att odla grönsaker i någon form inbjuder till betydligt högre omsättning per hektar och därmed möjlighet till försörjning på betydligt mindre areal än vad den skulle bära genom att odla spannmål eller bedriva någon slags djurhållning (givetvis fungerar inte detta överallt).

Som nystartad skulle man bara behöva arrendera mark genom att erbjuda ett bra arrende för att få bra förutsättningar och i hyfsat liten skala börja bygga upp sitt kapital. Jag upplevde att viljan att hjälpa till absolut finns där ute.

Dessutom pekar mycket åt att trenden med en mer vego-baserad konsumtion inte kommer att minska utan snarare öka. Då känns det väl lite dumt om inte framförallt vi yngre skulle ta till oss detta och möta nuvarande och kommande efterfrågan?

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se