Årets tema var #färgblind2018. Vad menas då med tema färgblind? Jag tycker riksordförande Emilia förklarar det bra i förordet från stämmoboken:

”Idag har vi mer chans än någonsin att påverka riktningen av morgondagen, då det är vi som sitter på de förnyelsebara resurserna. Det är därför det är så viktigt för LRF Ungdomen att påtala om att vi kommer att vara #färgblind2018, för oavsett vilken regering vi kommer ha efter september, så behöver våra frågor ha en högre position i agendan. Vi vill ge alla en korrekt bild av vad vi håller på med. Vi jobbar med lösningen på en hållbar framtid.”

I år har det kommit in 19 motioner och en proposition. Två av motionerna kom från Skaraborg. 1. ”Ungdomen i Land” handlar om att Ungdomen ska ha en egen sida i gröna sidorna och att regionerna har rullande schema på vem som fyller sidan. Den avslogs dock då det kostar alldeles för mycket. Motion nr 2. ”Säker Restaurang - Kött från Sverige” handlar om att de restauranger som är anslutna till Från Sverige märkningen ska ha en egen kart-app. Motionen bifölls och en kontakt med Svenskmärkning AB ska upprättas. Av de 19 motionerna så är det två motioner som kommer skickas till LRFs riksförbundsstämma i maj. Den ena motionen handlar om att förenkla omprövning av vattendomar i takt med klimatförändringar. Den andra motionen handlar om problematiken kring att få arrendera mark av en inaktiv markägare som hellre lägger marken i träda och får inkomst i form av gårdsstöd.

Alla stämmoförhandlingar sker i det digitala mötessystemet VoteIT. Alla fullmäktige har en egen inloggning där vi kan lägga till yrkanden och diskutera i det digitala mötet. Det är andra året som VoteIT används på riksstämman och det verkar vara ett fungerande koncept.

Eftersom det är valår så var en representant från varje politiskt ungdomsförbund inbjudna att delta i en paneldebatt. Hela debatten sändes live på LRF Ungdomens Facebook-sida.

Varje år så utses Årets Ungdomsregion där vi ute i regionerna får skicka in våra verksamhetsberättelser som sedan bedöms utifrån följande fem kriterier: Team-work, För medlemmen, För LRF, Kommunicera mera, Framtidstänk.

Kort sagt så handlar det om att varje individ i styrelsen ska ha utvecklats som förtroendevald, att det har varit bra samarbete i styrelsen, att vi har en framtidsvision, bra samarbete med andra regioner och självklart att regionen har sett till medlemmarnas bästa och ordnat aktiviteter utefter behov och önskemål. Utav alla 21 regioner så blev det vi som tog hem priset i år! Det känns otroligt roligt då det är något vi suktat efter länge. Det är många gamla styrelsemedlemmar genom åren som varit med och jobbat för detta pris. Nu har vi ett kvitto på att det vi gjort är bra, det tar vi med oss i fortsatt arbete och fortsätter och utvecklar den grund vi har idag. Till riksstämman så gjorde vi en film som visar verksamhetsåret 2017.

Fler Skaraborgare uppmärksammades under stämman. Årets vinnare av Länsförsäkringars pris Ung Växtkraft blev Sara Wallemyr och Anders Nilsson från Falköping. Stort grattis!

Nu blickar vi framåt. Nästa medlemsaktivitet är studiebesök på en grönsaksodling i maj och sedan fältvandring i mitten av juni.

Framtiden ser grön ut. Nu kör vi!

Catrin Gustavsson
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, catring_92@hotmail.com