Sedan ett år tillbaka finns det möjlighet att få ersättning även får gåsskador upp till 10 km från Hornborgasjön, Östen, Dätten och Hullsjön. Transkador ersätts oftast var än skadorna sker då de är fredade. Här finns det mycket att läsa om gäss och ”heta områden” >>

Kring Östen och Hornborgasjön finns möjlighet att få hjälp av skrämselkonsulent. Kristian Kroon är kontakt vid Hornborgasjön.

Vid skador finns tre besiktningsmän; Gunnar Brandt i Grästorp, Sten Hoffman i Broddetorp och Erik Landström i Vänersborg.

Dessa hjälper även till med råd och ibland utlåning av skrämselutrustning.

Gässens betesskador på vall kommer att undersökas under 2018 i Hornborgaområdet av SLU Grimsö, de vill gärna ha hjälp att finna ca 20 bra platser/vallar.

Kom ihåg! Anmäl skador - finns det inga anmälningar så finns det heller inga skador!

Håkan ”HåPe” Persson
Viltskadegruppen vid Hornborgasjön, 0733-55 28 81 eller
Hakan.Persson@spannfod.se