En stor framgångsfaktor i en folkrörelse som LRF är det påverkansarbete som sker över hela landet. När vi jobbar tillsammans är vi nästintill oslagbara. Kommungrupperna är en viktig del i det arbetet eftersom många av de frågor och beslut som berör företagande på landsbygden fattas i kommunen.

LRF Tranemo tilldelas priset för att de byggt upp en kommungrupp med ett strukturerat arbetssätt, väl fördelat ansvar inom kommungruppen, har ett väl genomtänkt arbete för nyrekrytering av förtroendevalda samt att de har etablerat goda kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen och är en bra förebild för andra kommungrupper.

Priset är 5 000 kronor extra i budget för 2018.