Skaraborgs Nötkreatursstiftelses stipendium 2018

Tilldelades Lars Svensson, Tidavad, Mariestad.

Motivering: 
Lars har i sin tidigare roll som affärsrådgivare på LRF Konsult använt sin breda kompetens om praktiskt lantbruk och analytiska förmåga. Han har stöttat och hjälp många lantbrukare med goda råd och praktiska lösningar som stärkt upp ekonomin och lönsamheten i många lantbruksföretag.

Att sedan Lars själv går hela vägen från teori till praktik och som arbetande VD varit med och byggt upp en av Sveriges större mjölkgårdar i Norra Skaraborg gör att han är en värdig pristagare för 2018 stipendium på 10 000 kr från Skaraborgs Nötkreatursstiftelse.


Per Lindekrantz stipendium
(kulturstipendium på 10 000 kr)

Tilldelades Örjan Hill, Hökerum, Ulricehamn.

Motivering:
Örjan Hill, Hökerum Ulricehamn, har skrivit böcker om kulturarvet i skogslandskapet och skogens historia. Örjan har på ett påtagligt sätt låtit oss förstå historien, genom att anlägga en pedagogiskt utformad kulturstig vid Fänneslunda säteri. Därtill sätts det upp teaterföreställningar i den aktuella miljön som åskådliggör livet på säteriet ett antal sekler tillbaka. Örjan visar att det är viktigt att ha med sig historien för att förstå varför det ser ut som idag i vårt skogslandskap.

Årets Ungdomsregion – LRF Ungdomen Skaraborg

Vid LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby, veckan innan regionstämman i Västra Götaland, tilldelades LRF Ungdomen Skaraborg ”Årets Ungdomsregion”. På stämman uppmärksammades deras utmärkelse. Se även Catrin Gustavssons text från LRF Ungdomens stämma med bl a länk till film om deras verksamhet 2017 >>

Motivering:
Årets vinnare tilldelas utmärkelsen för sitt gedigna och välstrukturerade utvecklings- och påverkansarbete på regional nivå. Mycket tid och arbete har lagts på att få ihop gruppen till det som idag är ett kompetent och glatt gäng. De har odlat och utvecklat kontakten med regionstyrelsen vilket gjort dem till en självklar del i regionen ”De är början och fortsättningen in i den gröna näringen. De ger bekantskap och kunskap. De skapar mötesplatser där de ungas röst är självklar i diskussionen för vår framtid. Deras egen vision säger allt – Framtiden ser grön ut – nu kör vi!” Det är med stort nöje vi (LRF Ungdomens riksstyrelse) tilldelar Skaraborg utmärkelsen årets region 2018.

Ung Växtkraft - Sara Wallemyr och Anders Nilsson

Sara Wallemyr och Anders Nilsson, Falköping, uppmärksammades också vid regionstämman. Sara och Anders fick vid LRF Ungdomens riksstämma motta utmärkelsen Ung Växtkraft – en prischeck på 50 000 kronor. Ung Växtkraft är instiftat av Länsförsäkringar och LRF Ungdomen tillsammans.

Läs mer om deras utmärkelse >>