Mest debatt blev det om vildsvin när Västra Götalands regionstämma behandlade 54 motioner i veckan. Åtta gick vidare till riks. De flesta verkade rätt nöjda med att årets stämma gick relativt snabbt. Några såg till att den avslutades med glöd.

Stämman körde över styrelsen redan när första motionen behandlades. Det var LRF Skövde som krävde ett nytänkande när det gäller att föryngra de gröna näringarna.

Ett problem är att det krävs så mycket kapital idag för att starta och driva ett lantbruksföretag. Per Stigson vill därför att LRF tittar på nya möjligheter ”att få till ett brukande av vår åkermark”.
Styrelsen tyckte att det räckte med att skicka en skrivelse till LRF och LRF Konsult. Efter en kort debatt beslutade en majoritet att sända motionen vidare till riksstämman. Skövde fick som de ville, och resten av stämman blev relativt lugn.

Debatt blev det dock om vildsvinen. Flera stämmoombud ville vässa budskapet.
Håkan Eriksson tyckte att styrelsens yttrande var bra.
– Det handlar om att stoppa Olle i grind, säger han.
Kostnadsansvaret är dock en knepig fråga, menar han.
– Jag har svårt att förstå att det alltid är vi markägare som ska stå för kostnaderna, säger Håkan Eriksson.

– Vi vill ha bort vildsvinen, säger Lennart Bogren, som vill att LRF Västra Götaland blir lite rakare och tydligare i sitt budskap.
– Egentligen tror jag vi är ganska överens, svarade Stefan Brunander, som förde styrelsens talan i frågan.
– Men jag tror att kommer vi med detta till riksstämman, då får vi ett nej. Vi måste försöka ha ett anslag i detta så vi får med oss resten av Sverige.
Lennart Bogren gav sig dock inte.
– Lägger man en plan, då behöver inte allt hända på en gång, säger han.
Han vill ha ett tydligt budskap.
– Vi vill inte ha några vildsvin.
Ronny Johansson menar att det är markägarnas ansvar att avgöra hur mycket vilt de vill ha.

Åmåls LRF vill att vi ska jobba för att det införs en miljöersättning för att binda kol i jord och skog. Styrelsen delar LRF Åmåls grundsyn, men tror inte att det praktiskt går att införa ett ersättningssystem utan att pengarna tas från något annat.
Risken är att det skulle höja priserna på svenska produkter, timmer, massa och livsmedel, och att vi skulle få svårt att konkurrera på världsmarknaden. Styrelsen invänder också att det kommer att behövas en stor kontrollapparat.

– Intentionen var att påvisa att de gröna näringarna sitter på lösningen av klimatfrågan, säger Lars-Olof Ottosson.
– Vi måste bilda opinion.
Han vill också att LRF ska titta på hur man kan få ersättning för detta.
– Titta mer på lösningar, inte bara på problem, säger Lars-Olof Ottosson.
Peter Tagesson yrkade bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.
– Jag håller med om att den här frågan måste lyftas. Jag tycker vi är mer värda än en klapp på axeln för det här.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Debatt blev det också om EU-ersättningarna. Flera motioner kräver att LRF ska ”ta krafttag” eller arbeta för en statlig tjänstegaranti.
– Detta är en överlevnadsfråga för lantbruket, säger Bo Hagström, som vill att motionen ska gå vidare till riksstämman.
Ronny Johansson förklarar att styrelsen inte tror på att driva frågan om en statlig tjänstegaranti.

Debatt blev det också om en motion från Uddevalla LRF om att reformera djurskyddet. Styrelsen svarar att LRF redan jobbar med frågan.
– Vi jobbar för detta hela tiden. Men det måste göras på rätt sätt, säger Stefan Brunander.
Stämman tyckte dock att något mer borde göras. Och Frida Kvantenå fick med sig en majoritet för ett tilläggsyrkande. Hon fick stöd av Wanja Wallemyr, kommungruppsordförande i Falköping. Även Roland Hermansson yrkade bifall till Fridas att-sats.
Regionstyrelsen fick i uppdrag att skriva en motion till riksstämman om att LRF engagerar extern forskning för att utreda den psykiska påverkan på lantbrukarnas hälsa som utövandet av djurskyddstillsynen har.

Flera motioner tar upp djurrättsaktivisternas oacceptabla metoder. Styrelsen och stämman var dock överens i det mesta så därför blev det ingen längre debatt. Martin Gustafsson tycker att vi borde hitta en annan benämning istället för djurrättsaktivister. Det låter för positivt menar han. Flera yttrade sig om detta och några förslag dök upp. Bland annat att det egentligen handlar om någon form av terrorism när aktivisterna trakasserar företagare och deras familjer på landsbygden.

De flesta överens om att vi ska ha gris på våra naturbruksskolor.

Skövde kommungrupp vill ha mer glöd i LRF. Man vill att ”LRF driver de gröna frågorna med mera GLÖD på alla nivåer”. Skövde vill också att LRF utnyttjar att det är valår och fokuserar på helheten och inte låter olika intressen spela ut oss mot varandra. Motionerna orsakade en viss debatt.
Styrelsen skickade upp rätt man att svara. Carl-Fredrik Svederberg förklarade, inte utan avsaknad av en viss glöd, att han tycker att det finns glöd i LRF. Och att LRF redan jobbar med frågorna demonstrerade han
– Vad LRF vill står här, säger han, och viftar med valmanifestet.
– Och glöd det har vi ta mig f-n!
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Dessa motioner resulterade motiner till riksstämman

  • Skövde kommungrupp: Underlätta övertagande och drift av vår största tillgång
  • Töreboda lokalavdelning: Länsstyrelsens vilja att ofta säga nej och krångla till det
  • Tranemo-Mossebo lokalavdelning: Vildsvinsjakt med mindre ekonomisk börda för lantbrukaren.
  • Tidaholms kommungrupp: Registrering av djur till CDB-registret
  • Uddevalla kommungrupp: Djurskyddet behöver reformeras (tilläggsyrkande)
  • Örsås-Rebesjö lokalavdelning: Djurrättsaktivisternas oacceptabla metoder
  • Gullspångs kommungrupp: Om införande av en tjänstegaranti vid statlig djurtillsyn, naturvårdsärende och vattenvårdsärende.
  • Vårgårda kommungrupp: Framtidens folkrörelse ska engagera aktiva förtroendevalda.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se