Seger för förståndet!

Det är inte helt avgjort än men förhoppningen är att beslutet inte överklagas alternativt att Mark- och Miljödomstolen fastställer utslaget i Energimarknadsinspektionen.

Domen >>

Däremot är det ett bekymmer att det tas så lätt på de gröna näringarnas behov. Det behövs inte mer intrång utan mindre.

Livsmedelspolicyn måste vägas in på ett helt annat sätt i Energimarknadsinspektionens sätt att hantera ansökningar. Nu var det detta ärendet påbörjat innan policyn blev verklighet.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se