För ett tag sen besökte Sofia Karlsson, ordförande och Ronny Johansson, dåda LRF Västra Götaland samt undertecknad Svenska Kraftnät, SvK, i Sundbyberg. Vi hade önskemål om att få träffa styrelsen men det blev generaldirektören och några chefstjänstemän som tog emot. Den nya chefen har en helt annan attityd än sin föregångare vilket gör att det är betydligt lättare att föra konstruktiva samtal.

Normalt sett brukar det bara dyka upp ett brunt kuvert hos berörda när SvK planerar något. Så det är bra att vi fick reda på en del om vad som planeras.

Det sas inget specifikt om norgeförbindelsen men även halvkvädna visor kan sjungas. Så vi misstänker att det planeras för om- eller nybyggnad från Trollhättan mot Norge och då är Dalsland och Värmland troligt. Men som sagt så vet vi inte mer.

För Västra Götaland och Halland planeras preliminärt förnyelse av stationerna i Skogssäter, Kilanda, Ringhals och Breared och nybyggnad i Romelanda under tiden 2017-2030.

Förnyelse planeras av 400 kV-ledningarna: Skogssäter – Kilanda, Kilanda – Stenkullen, Stenkullen – Horred, Horred – Breared samt Breared – Söderåsen. Vad som avses med förnyelse vet vi inte. Det planeras för samråd för ovanstående dragningar under 2018. Jag kommer att medverka på samtliga samråd om inget hinder dyker upp. Viktigt att kommungrupperna och gärna avdelningarna är med på mötena.

Mer info kommer så fort SvK informerar.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se