Här kommer en sammanfattning:

Föreläggande vid djurskyddskontroll

Till LRF VG ringer en del oroliga lantbrukare som fått ett föreläggande eller är oroliga över att få ett föreläggande vid djurskyddskontroll. Det är fullt förståeligt och att det känns obehagligt att någon har synpunkter på din djurhållning.

När det händer, försök ha en öppen dialog!

Det är oftast antalet föreläggande som man är orolig för. När djurskyddet skriver föreläggande kan det bero på upprepande av brist och bristens allvarlighet. Nästan alltid får du tid på dig att åtgärda bristen, därefter kommer de på återbesök. Är inte bristen åtgärdad är risken högre att du får ett föreläggande. Är det en allvarlig brist kan du få ett föreläggande direkt.

Många gånger räcker det med att du åtgärdar bristen och återkopplar till Länsstyrelsen och därmed blir det inget föreläggande. Fråga djurskyddskontrollanten om du kan skicka bild på åtgärdad brist eller om det är ok att du ringer. När du får protokollet läs det ordentligt så du kan överklaga om du vill. Behöver du mer tid på att åtgärda bristen, kontakta djurskyddskontrollanten.

LRF VG har uppe denna frågan om djurskyddskontroller vid varje möte. Länsstyrelsen har genomfört en utbildning/projekt i motiverande samtal vilket handlar om hur man bemöter lantbrukaren, för att öka förståelsen för att det är jobbigt att bli kontrollerad och hur de kan underlätta kommunikationen vid besök. Detta kommer de jobba vidare med.

Förklaring av begreppen föreläggande, underrättelse och delgivning >>

SLU-projekt "Upplevelser och förväntningar kring djurskyddskontroller"

En referensgrupp där SLU är projektledare, LST, Arla, KRAV, hästsporten, en mjölkbonde, någon från hästsporten, SLA. Planering och uttag av gårdar sker under 2018 för att dra igång projektet i skarpt läge 2019.

Tanken är att de skall jämföra den statliga kontrollverksamheten kontra organisationskontrollen som utförs av Arla och KRAV, hur lantbruksföretagaren upplever kontrollen.

  • Inledande samtal om förväntningar och känslor inför besöket.
  • Kontrollbesöket genomförs med observatör.
  • Avstämningssamtal om hur besöket var och upplevelsen.

Senare kommer även en enkät.

20 mjölkföretag och 20 hästföretag tas ut för kontroll.

Överflytten av omhändertagande från Polisen till Länsstyrelsen 1/6

Lst håller på med första upphandlingen för hund och katt just nu. Efter sommaren kommer upphandlingen för lantbrukets djur att dra igång. Om det behövs innan det är klart kommer direktupphandling göras. Då det är sällan det sker omhändertagande av lantbrukets djur har de avvaktat med den upphandlingen. 2017 var det 90 omhändertagande i Västra Götaland varav några få inom lantbruket, den största delen är hund- och kattomhändertagande.

När upphandlingen är klar och det sker omhändertagande på kvällar eller helger, då polisen har uppdraget även fortsättningsvis kommer de att använda sig av samma aktörer som Lst för likabehandling och rättssäkerheten.

Funktionen för kontorsstöd kommer ha hand om försäljning av djur vid omhändertagande. Det är samma funktion som idag bemannar djurskyddstelefonen. De kommer in efter att länsveterinären beslutat om försäljning eller avlivning.

Om hundar kommer lösa vid exempel jakt skall detta anmälas till Lst från 1/6.

De nyanställer båda djurskyddskontrollanter och personer till kontorsstöd.

Lotta Bäckberg