För att komma ut i myllan lade LRF Västra Götaland utbildningen på Håle lantbruk i Grästorp tillika Mäjens glass och maräng. Studenterna fick besöka hönshusets kylrum och se hur äggen plockas. Lennart Andersson som är äggproducent och ägare av gården berättade om hönans år. Tyvärr var det inte möjligt att gå in till hönsen på grund smittrisk och att det just nu finns fågelinfluensa i hobbybesättningar. Det visades film inifrån hönshuset istället.

Denise Cooper från Kville går 4:e terminen på Högskolan Väst. Hon är stadsbo och har ingen erfarenhet eller kunskap om lantbruk.
- Att jag fått kunskapen om bland annat växtföljden och hönans år gör att jag på ett bra sätt kan föra över det till barnen. Jag hoppas att vi sen kan ta barnen med oss på gårdsbesök säger Denise.

Lars-Erik Karlsson, mjölkbonde, pratade om antibiotika, hur svenska bönder tänker och visade statistik på antibiotikaanvändningen i EU. Vidare visade han olika mjölkprodukter och pratade ursprung.

Tina Åkesson, köttproduktion, visade bilder från hennes gård och förklarade hur viktigt fodret och skötseln av djuren är för slutprodukten som du får på tallriken.

Felicia Ellgren från Lidköping är en av studenterna.
- Jag är så intresserad av detta med hur vår mat produceras privat och att få träffa bönder och se på riktigt hur det fungerar är häftigt. Det är viktigt även för mig som lärare i framtiden och kunna använda detta i utbildningssyfte med våra elever.

Anders Lunneryd, spannmålsbonde, pratade växtföljd och hade med sig burkar med olika sorter som han odlar och hur man jobbar med ekologisk odling.

Hans-Ola Olsson, grisproducent, berättade om grisens liv från start till mål, och hur hans gård jobbar med kretsloppet.

- Att kunnat få kunskapen på ett djupare plan, inte bara att korna har fyra magar känns väldigt bra och kommer göra att jag har lättare för att lära mina elever, när jag blir färdig lärare säger Girish Framvik.

Lotta Bäckberg