Tjörns LRF hade en mycket bra föreläsning med kocken, föreläsaren och inspiratören Daniel Oddhammar om matsvinn och matavfall under veckan på Kommunhuset i Skärhamn.

Att slänga mat kostar pengar och har en negativ inverkan på miljön. T ex så slängs en tredjedel av allt livsmedel som produceras i världen. Mat kasseras längs med hela livsmedelskedjan och orsakerna är många.

25 personer deltog på mötet och dessa blev mycket intresserade av ämnet.

Gå gärna in på www.planetu.se och se på film som visades på mötet.

Henry Hermansson
Tjörns LRF, henry.hermansson@gmail.com