När partierna skulle förklara med ett ord vad hållbarhet betyder för dem, blev det svårare. Monika Hermansson Friedman som är ledamot i kommungruppen fick poängtera att det var ett ord som gällde. Samtalet gled sedan under Sofia Karlssons, ordförande i LRF Västra Götaland, ledning in på livsmedelsfrågan där hon lyfte att varannan tugga är importerad.

Partierna i Borås var rörande överens om att distributionscentralen som planeras starta i höst för livsmedel i Borås kommer vara en viktig del för att få in fler lokala företag och produkter i offentlig sektor.

Ida Legnemark, vänsterpartiet i Borås poängterade att kommunen nu höjt ambitionen kring närproducerat och ekologiskt.

- Vi från vänsterpartiet har föreslagit att öka andelen vegetariskt och då kommer vi kunna erbjuda ett bättre kött, vi tycker att köttet som serveras i kommunen ska komma från naturbetesdjur.

Tom Andersson från miljöpartiet ville pröva nya metoder som att kommunen skulle gå med i ett andelsjordbruk, men också att främja svenskt kött framför kött från andra länder där antibiotikaförbrukningen är högre.

Allianspartierna tillsammans med sverigedemokraterna tyckte att man från kommunens sida skulle ställa krav både på det vegetariska och på de animaliska produkter som serveras i kommunens kök.

Äganderätten och strandskyddet var uppe till diskussion och moderaterna med Anette Carlsson i spetsen lyfte vikten av en stark äganderätt.

- Äganderätten är otroligt viktig, och jag tycker det är rimligt att vi betalar full ersättning till markägarna vid ett intrång, vi behöver också möjliggöra strandnära boende på landsbygden, för att få attraktiva boendemiljöer.

Bilvrak och nedskräpning har varit ett bekymmer under några år för markägarna i kommunen och ett flertal bilar har dumpats på privat mark. Åke Jansson LRF medlem är en av de drabbade.
- Jag tycker att Borås stad skulle göra som grannkommunen Ulricehamn och hämta bilvraken kostnadsfritt.
Tom Andersson (mp) som är ansvarig för frågan på kommunen tog till sig förslaget.

Andra frågor som lyftes under kvällen var utbildning och vikten av att Borås stad lyfter även naturbruksgymnasierna när eleverna på Borås stads högstadium ska göra sitt gymnasieval.

Politikerna uppmuntrade också publiken till att söka pengar ur kommunens naturvårdsfond.
- Naturvårdsfonden är ursprungligen ett förslag från centern och kommunen har nu delat ut pengar till stängsel, bikupor, och hamling av träd, sa Kerstin Hermansson (c).

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se