Ordförande Sofia Karlsson, Grästorp, omvaldes enhälligt. Förutom henne består styrelsen nu av fem ledamöter från den gamla styrelsen: Ronny Johansson, Olofstorp, Katarina Johnsson, Dals Långed, Ruben Enochsson, Fristad, Peter Tagesson, Gällstad, och Hans-Ola Olsson, Tanumshede.

Håkan Persson, Töreboda, nyvaldes. Elin Johansson, Månstad, Carl-Fredrik Svederberg, Lidköping, och Stefan Brunander, Rävlanda, kandiderade till styrelsen men omvaldes inte.

De som nu ingår i styrelsen är de som hade föreslagits av valberedningen, vars linje därmed vann merparten av fullmäktiges gillande.

Extrastämma – enda lösningen på intern konflikt
Bakgrunden till att valda fullmäktige ännu en gång kallades in är att en intern konflikt blossat upp inom regionstyrelsen efter den ordinarie stämman och närmast omöjliggjort styrelsearbetet. Flera olika vägar för att hitta lösningar och kompromisser har prövats.

– Men slutligen såg jag inget annat alternativ än att kalla till extrastämma, förklarade ordförande Sofia Karlsson i en inledande tillbakablick, där hon också vädjade om att stämman skulle rösta för valberedningens förslag.

– Vi har inte tid med mer internt bråk i styrelsen, sa hon.

Flera talare beklagade situationen
Inför valet av antal ledamöter i regionstyrelsen följde en lång debatt, där fullmäktige också fick chansen att lufta sina tankar om det som inträffat. Många beklagade konflikten och använde ord som ”pinsamt”, ”beklämmande” och ”obegripligt”.

Valberedningen föreslog en minskning från nio till sju ledamöter för att skapa arbetsro i styrelsen, men många röster höjdes för åtta stycken. Företrädarna för denna linje var i stort sett de samma som senare förespråkade omval av Elin Johansson och Carl-Fredrik Svederberg i regionstyrelsen. 

Vid beslutet om antalet ledamöter begärdes votering och i denna gick majoriteten på valberedningens linje, det vill säga sju ledamöter.

Kritik och frågor till valberedningen
Valberedningen fick utstå en hel del frågor och kritik, inte minst för förslaget att inte omvälja Carl-Fredrik Svederberg och Elin Johansson, som båda fick många goda vitsord för sitt arbete.

– Det är extremt beklagligt om vi förlorar två kompetenta ledamöter, sa Sofia Kämpe, Karlsborg, och föreslog att valberedningen i fortsättningen ska ta hjälp av rekryteringsproffs.

– Men vi är inte emot någon. Vi är för en fungerande styrelse, tydliggjorde Per Stigson, från valberedningen.

Många ville respektera valberedningens arbete
Flera talare menade att valberedningens ledamöter är de enda som vet orsakerna till den uppstådda konflikten och som har gjort en samlad bedömning av hur man bäst kommer vidare. Därför bör man lita till deras omdöme, ansåg bland andra Martin Gustavsson, Kungälv:

– Jag ser det som att det är en interimstyrelse som vi väljer idag. Det blir ny chans och nya människor som kan komma in 2019.

Motförslag till valberedningens sju kandidater
Håkan Eriksson, Lidköping, förklarade tidigt att det fanns ett motförslag till valberedningens sju kandidater, vilket också visade sig när det var dags att välja styrelse. Votering begärdes och alla fullmäktige fick skriva sju namn på varsin röstsedel. Antalet röster räknades sedan – medan de församlade äntligen fick lunchpaus.

Efter denna meddelades personvalets resultat. Det visade sig att Elin Johansson, Carl-Fredrik Svederberg och Stefan Brunander fått minst antal röster och därmed fick sluta i styrelsen. De två sistnämnda närvarade vid stämman och tackade för sig.

Ordförande Sofia Karlsson tackade för det förnyade förtroendet för henne och avslutade stämman med orden:

– Det är många som har talat idag. Det tycker jag tyder på att LRF betyder mycket för oss alla.   

Text: Charlotte Andersson
Foto: Erik Evestam