Idag har vi haft besök av landshövding Anders Danielsson hemma på Häljereds Gård, Olofstorp. Vi förde dialog om förutsättningarna att vara mjölkbonde och biogasproducent.

Vi diskuterade handläggningstider, investeringsstöd, mjölkförädlingsstöd och EU-ersättningar. Besvärligheter vid start och drift av biogas vad gäller tillstånd och miljötillsyn.

En särskild diskussion om livsmedelsstrategin kopplat till dispenser av biotopskydd. Västra Götaland säger 70-80 % nej, Värmland nära 100 % ja och Jönköping ca 70 % ja. Känner att landshövdingen förstår problematiken med hur vissa enheter i länsstyrelsen går sin egen väg.

Vi får tro att det nu blir ändring hur länsstyrelsen arbetar mot våra medlemmar.

Ronny Johansson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, mjölkbonde och biogasproducent, ronny.b.johansson@gmail.com