LRFs kommungrupp i Mariestad arrangerade 16 maj en landsbygdsbussresa för politiker och tjänstemän i Mariestad. Syftet med LRF-turnén i hembygden var att visa upp många av de kreativa företagare och verksamheter som verkar utanför tätorten. De gröna näringarna, sysselsättning och fossilt oberoende var några av diskussionspunkterna.

11 politiker och tjänstemän jämte kommungruppen i Mariestad deltog.

Program för politikerresan i hembygden >>

Elisabeth Thisner
Ordförande LRFs kommungrupp i Mariestad, elisabeth@thisner.se