LRF kritiserar regeringens förslag till ny lag för vattenmiljö och vattenkraft. Riksdagen behandlar just nu förslaget och LRF vill att politikerna säkrar äldre rättigheter och ser till så att allt omfattas av den nya lagen.

Riksdagen behandlar just nu ett lagförslag från regeringen om ny lag för vattenmiljö och vattenkraft. Flera vattenkraftorganisationer har kritiserat lagförslaget som man menar inte är tillräckligt tydligt och därför ger myndigheterna möjligheter till tolkningar.
LRF ansluter sig nu till de som kritiserar regeringens förslag. LRF har lämnat en skrivelse till riksdagens civilutskott, som just nu behandlar regeringens proposition, i vilken man kritiserar förslaget på tre punkter.

En handlar om äldre tillstånd. Där har politiken sagt att äldre tillstånd ska gälla. Men statliga myndigheter har redan börjat tolka lagförslaget på ett sätt som strider mot politikernas avsikter. LRF vill därför att riksdagen ändrar övergångsbestämmelserna i lagförslaget ”för äldre rättigheter”.

”Nuvarande förslag leder till godtyckliga rättsförluster och dessa äldre rättigheter återupprättas inte, vilket strider mot den uppenbara avsikten i den politiska överenskommelsen som träffats”, skriver LRF.

– Det finns en övergångsbestämmelse som säger att de som är inne i systemet ska behandlas enligt den gamla lagen, men vi tycker att alla ska bedömas enligt den nya lagen, även de som redan fått förelägganden eller är inne i systemet, säger Christer Jansson, vattenexpert på LRF.

LRF vill också att riksdagen väntar med att ändra reglerna för kostnadsansvar för omprövningar. Orsaken är den parlamentariska utredning, om bland annat markavvattning och bevattning, som regeringen lovat genomföra.
LRF vill avvakta resultatet av den utredningen.
– Det vi känner är att det kan ställa till väldigt stora bekymmer för markavvattningen om man börjar ompröva detta.
– Eftersom det var sagt tidigare, att markavvattningen skulle utredas särskilt, så tycker vi man ska vänta med det, säger Christer Jansson.

”Nuvarande förslag medför helt oacceptabla samhällsrisker”, skriver LRF i sitt uttalande.
LRF kritiserar också att regeringen vill avskaffa sakägarnas rätt till ersättning.
”Nuvarande förslag fråntar oskyldiga enskilda deras möjligheter att bevaka sin rätt. De kommer regelmässigt att drabbas av kostnader, och kommer i sämre ställning än övriga sakägare som drabbas av vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet”, skriver LRF.

LRF har skickat sin skrivelse till både regeringen och riksdagen, till samtliga de departement och utskott som berörs av frågorna. I riksdagen handlar det om civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. I regeringen har skrivelsen gått till både miljö- och energidepartementet och näringsdepartementet.

Även politikerna i den så kallade genomförandegruppen har fått skrivelsen, det vill säga förhandlingsgruppen med representanter för de fem politiska partier som står bakom energiuppgörelsen. De politiker som förhandlat fram en majoritet i riksdagen för förslaget.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se