Vi har i LRF Västra Götalands styrelse fått ett enhälligt förtroende av er på regionstämman den 13 mars 2018 i Vara. Arbetet i styrelsen har dock sedan stämman varit väldigt turbulent efter en specifik händelse på just stämman.

Redan några veckor efter stämman i Vara i mars beslutade styrelsen att jobba enligt ett kompromissförslag med en process kring hur vi ska uppträda gente­mot varandra i gruppen och gentemot andra. I detta arbete tog vi hjälp av Gunilla Axman, Krisstöd Halland. Några händelser gjorde dock att den pro­cessen inte höll ihop hela vägen.

Tyvärr har det ändå inte gått att lösa denna konflikt på ett tillfredsställande sätt och vid ett extra styrelsemöte i förra veckan beslöt styrelsen i majoritet att ut­lysa en extrastämma för att välja en ny styrelse.

Även om vi just nu fortsätter vårt uppdrag med full kraft, kan vi inte avvakta i tio månader tills nästa ordinarie stämma att lösa denna konflikt mellan styrelse­ledamöter. Vi behöver lösa frågan om en fullt fungerande styrelse nu för att visa ansvar mot medlemmarnas uppdrag och ert förtroende som stämmofull­mäktige. Kommungruppsordföranden har informerats om läget på ett telefonmöte den 8 maj.

Därför blir det extrastämma med LRF Västra Götaland måndagen den 28 maj.

Regionstyrelsen LRF Västra Götaland

Kallelse till fullmäktige >>