Fiberutbyggnaden går mycket snabbt just nu och det finns många synpunkter på hur den går till. Brister i planering och samråd, dåligt förlagda ledningar och dåliga markavtal. IP-Only – med verksamhet i stora delar av landet - är det bolag som fått mest kritik och det har lett till många möten mellan bolagets företrädare och LRF. Både på nationell och lokal nivå.

LRFs ingång i diskussionen har varit att fiber är oerhört viktigt för landsbygden – men att det ligger i allas intresse att utbyggnaden går rätt till väga. När nu LRF Konsults avtalsexperter och IP-Only nu enats om ett avtal så finns förhoppningen att det ska bli bättre framöver.

Avtalet bygger på mallar som LRF Konsult tidigare jobbat med och här stärks markägarnas position och det hänvisas också till Robust fiber, som är en nationell branschstandard som finns på hur man ska bygga nät.

LRF hoppas att det här ska bli vägledande för fler nätbyggare och kommer framöver rekommendera att alla använder detta avtal.

Du hittar avtalet här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se