Skall erkänna att jag inte aktivt sökte mig till LRF. Jag fick förfrågan av en kollega om jag ville vara med i lokalavdelningsstyrelsen. Efter en tid av studier på annan ort kände jag att det kunde vara lämpligt med ett kontaktnät lokalt, av människor som intresserar sig för landsbygd och lantbruk, lika mycket som jag. Snart märktes dock skillnaderna i engagemang, mycket beroende av vilket livsskede individerna var i. Vi är olika, vi skall vara olika, och det är det som gör oss kloka och starka. Någon som entusiastiskt vill framåt och någon som trött av erfarenhet ser på det med kritiska ögon. Med en organisation med sådan bredd på medlemskåren har vi också unika möjligheter att hitta lösningar på framtida utmaningar, genom allas olika perspektiv.

Jag har små backspeglar och en stor framruta. Lite så fungerar jag. Kikar på gårdagen och frågar mig vad jag har lärt av den, men lägger störst fokus framåt, på alla möjligheter som ligger framför mig.

Som invald i regionstyrelsen fick jag i början av april möjligheten att följa med till LRF på Franzéngatan för en genomgång av det aktuella läget presenterat av våra experter, men också för en dialog om vad vi tyckte i frågorna. Jag blir otroligt glad över den glöd LRF:s personal har på samtliga plan, både region och riks, levererar till oss medlemmar

Det slår mig hur nära vi som medlemmar har till hjälp, och till påverkan. Bara ett samtal bort.

Hans-Ola Olsson
Vice ordförande LRF Västra Götaland, ola@nolhotte.se