Västsvensk vattenkraftförening riktar skarp kritik mot de partier som ställt sig bakom förslaget till ny lag för vattenmiljö och vattenkraft. I ett uttalande vid föreningens årsmöte hävdar man att politikerna sålt ut äganderätten.

I dagarna behandlas regeringens lagförslag i riksdagen. Tre allianspartier har ställt sig bakom förslaget, moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna.

Trots uttalanden från en rad politiker om att stoppa myndigheternas utrivningsagenda, och löften om att den nya lagen inte skulle bli någon utrivningslag, så menar Västsvensk vattenkraftförening att ambitionen har misslyckats. Den nya lagen innehåller så mycket motsägelser att det öppnar för myndigheternas egna tolkningar, skriver föreningen.

”Troligen har de ansvariga politikerna inte läst hela propositionen, inte förstått konsekvenserna, eller struntat i att sätta sig in i detaljerna. Att vissa riksdagsledamöter väljer att kalla resultatet en framgång, motsäger inte detta”, skriver förening i sitt uttalande.

Västsvensk vattenkraftförening anklagar nu miljöpartiet, som styr miljödepartementet, för att medvetet har fört allianspolitikerna bakom ljuset.
”Man kan fråga sig varför allianspartierna är så hjälpsamma med att genomföra miljöpartiets politik. Miljöpartiet, som aldrig på normal demokratisk väg skulle kunna genomdriva sin politik. De använder istället miljöjuridiken som verktyg och det sorgliga i detta sammanhang är att inget av övriga partier har visat någon vilja att sätta stopp för det”, skriver föreningen.

Politikens misslyckande kommer att leda till omfattande domstolsprocesser och kraftverksägarna kommer att tvingas att lägga ner stora resurser på detta.

Föreningen ger ett exempel på vad som gått snett i förhandlingarna med regeringen.
”Vid förhandlingarna har man överlåtit till myndigheterna att bestämma en mängd detaljer. Ett talande exempel utgörs av definitionen av vad som är ”samhällsnyttig verksamhet”. Denna definition är helt avgörande. Att detta i grunden är ett helt politiskt avvägande säger sig självt”, skriver föreningen.

Viktiga avgöranden har överlåtits på myndigheterna. Det gäller exempelvis att definiera miljökvalitetsnormer och vilka vattendrag som ska klassas som KMV, kraftigt modifierade. Dessa beslut har stor påverkan på hur domstolarna bedömer en tillståndsansökan eller en omprövning.

Västsvensk vattenkraftförening kritiserar också att riksdag och regering väljer att stifta en ramlag, som ger myndigheter stort utrymme att tolka.
”Politiken som styrande faktor har därmed i princip abdikerat”, skriver föreningen.

Föreningen slutar med att konstatera att 100 år efter vattenlagen från 1919 så inför Sveriges riksdag en lag för avveckling av den småskaliga vattenkraften.
”Man raserar ett fungerande juridiskt instrument, och ersätter det med en ramlag där myndigheternas tolkningar i stort sett tillåts sätta spelreglerna”, skriver föreningen som fortsätter:
”Att urholka äganderätten är politiskt riskfyllt, speciellt ett valår. Alla allianspolitiker bör se sig själva i spegeln och skämmas”, skriver föreningen och uppmanar riksdagsledamöterna att skrota förslaget och istället stifta en ny, klar, tydlig och enkel lag.

Avslutningsvis utlovar föreningen demonstrationer när riksdagen ska klubba lagförslaget den 16 juni.

"Man frångår principen om full ersättning"

Johan Hillström bekräftar den fräna kritiken mot politikerna.

Det är första gången politikerna stiftar en lag som innebär att staten kan ta egendom utan att betala full ersättning. Det hävdar Johan Hillström, ordförande i Västsvensk vattenkraftförening i en kommentar.

Johan Hillström medger att kritiken mot politikerna bakom överenskommelsen om den nya lagen är frän.
– Det är ett medvetet val, säger han i en kommentar.
– Detta är ett sista rop på hjälp, fortsätter han.

Att man valt att fokusera kritiken just på äganderätten är ingen slump. Johan Hillström menar att lagförslaget om det går igenom innebär ett trendbrott. Det är första gången politikerna stiftar en lag som innebär att staten kan ta egendom utan att betala full ersättning.

– Det innebär ju att man frångår principen om ersättning vid intrång, säger Johan Hillström.
– Mig veterligen är det första gången man aktivt frångår principen om full ersättning, fortsätter han.

Johan Hillström bekräftar att Västsvensk vattenkraftförening planerar någon form av aktion i samband med beslutet i riksdagen den 16 juni. Om det blir en demonstration eller inte, kan han inte säga i dagsläget.

Några medlemmar planerar i alla fall att åka upp till riksdagen och vara närvarande under beslutet.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se