Under dagen har LRF Västra Götalands extra regionstämma genomförts med långa diskussionter om antal syrelseledamöter och val av ledamöter.

Stämman belsutade enligt valberedningens förslag att minska styrelsen från nio ledamöter till sju ledamöter. Efter stämmans val består styrelsen av

Sofia Karlsson, Grästorp (omval)
Ronny Johanssonm, Olofstorp (omval)
Katarina Johnsson, Dals Långed (omval)
Ruben Enochsson, Fristad (omval)
Peter Tagesson, Gällstad (omval)
Hans-Ola Olsson, Tanumshede (omval)
Håkan Persson, Töreboda (nyval)

Sofia Karlsson omvaldes som ordförande.

Utförligare reportage kommer.