Men det fanns en mycket stor förståelse och insikt över att markägarna är viktiga parter om den här utvecklingen ska bli hållbar. Flera goda exempel lyftes också på detta tema. En av dem som betonade markägarna var Linus Kroon, ny chef på Västkuststiftelsen:

- Relationen till fastighetsägarna måste underhållas för det är de som möjliggör de här lederna. Därför måste vi säkra överenskommelser med dem.

Temadagen ingick i det regionala friluftsrådets arbete med att på olika sätt utveckla framförallt vandringsleder. Intresset för detta ökar snabbt, framförallt tätortsnära men det skapar också nya utmaningar. Dels är delar av ledsystemen nergångna och bristfälliga i skötsel och dokumentation. Dels tillkommer nya verksamheter och hur ska man kunna kombinera en led för exempelvis cykel med vandring och ridning?

LRFs ingång i friluftsrådet är att försvara den ideella allemansrätten, men samtidigt betona att leder och annan organiserad verksamhet – inklusive besöksnäring - måste ske med överenskommelser med markägarna. Framförallt är det viktigt att lägga fast vem som är ansvarig för leden, för skötsel, underhåll, skador och nedskräpning. Detta ska såklart inte drabba markägarna.

Arbetet i friluftsrådet går vidare och LRF kommer fortsätta delta i arbetet.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se