Detta berör främst er som riskerar att få Svenska Kraftnäts 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Stenkullen på era marker. Ni kan ju inte neka bolaget tillträde efter den dom som är avkunnad. Men ni är ju inte helt rättslösa. Här är de avtal som Svenska Kraftnät använder sig av.

För egen trygghets skull så ta foton med datering och gör anteckningar om det är speciella förhållanden att tänka på. Ta gärna med någon som kan räknas som ojävig när ni gör en egen besiktning.

Nyttjanderättsavtal enskild fastighet 160301 (Word) >>

Nyttjanderättsavtal enskild fastighet 170609 (Word) >>

Nyttjanderättsavtal avseende befintlig vägförening 160301 (Word) >>

Nyttjanderättsavtal avseende befintlig vägförening 170609 (Word)  >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se