Håkan Persson fick frågan om att ingå i regionstyrelsen redan till den ordinarie stämman i mars och tackade ja – med förbehållet att om det fanns någon yngre kandidat fick han eller hon gärna gå före.

Det fanns det och Hans-Ola Olsson valdes in i stället. När det så blev aktuellt för valberedningen att föreslå en ny kandidat inför extrastämman, fick Håkan Persson frågan igen.

– Jag var uppvärmd mentalt, kan man säga, konstaterar han med glimten i ögat.

Månskensbonde med skog och växtodling
Håkan Persson är en glad 59-årig månskensbonde från Töreboda. Han har skog som han sköter aktivt, och växtodling med fodersäd, vall och ekogrödor. Han är också marknadsansvarig på ett mindre foderföretag i Vänersborg.

LRF-karriären började med ett kassörskap i lokalavdelningen. År 2009 valdes han in i dåvarande styrelsen för LRF Skaraborg, som han ingick i till LRF Västra Götaland bildades 2011.

Håkan Persson har många olika intresseområden, som äganderätt, vilt, vatten, mark och livsmedelsstrategi. Vilket som blir hans ansvarsområde i regionstyrelsen är ännu inte bestämt.