Jag önskar den nya styrelsen lycka till med det viktiga arbetet för Västsveriges bönder. Det har varit mycket lärorika år och många vunna erfarenheter.

LRF har många utmaningar att ta tag i i framtiden där lönsamhetsfrågan och attraktionskraften till de gröna näringarna är några av de viktigaste.

Jag vill tacka er medlemmar. Medlemskontakten är det som drivit mig framåt.

Nu går jag mot nya utmaningar!

Carl-Fredrik Svederberg
Tidigare styrelseledamot LRF Västra Götaland, carlfredrik@lackokungsgard.se