Under torsdagen hade jag äran att tilldela Emil Arvidsson LRF VGs stipendie "Elev som gjort stora framsteg" vid avslutningen på Svenljunga Naturbruksgymnasium. 

Motiveringen lyder:
Eleven har genom sitt målmedvetna sätt att utmana svårigheter lyft sina studieresultat mer än vad någon kunnat förvänta sig. I processen har eleven inte bara lyft sina resultat utan även gjort en resa mot personlig mognad och självständighet som eleven kommer ha nytta av resten av sitt liv!

Emil var väldigt glad över stipendiet må ni tro!

Läs och reflektera: 95 % av alla studenterna har ett tillsvidare jobb att gå till på måndag - riktigt kul tycker jag!

Peter Tagesson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, peter@majblommegarden.se