Den frågan fick sitt svar när LRFs kommungrupp bjöd in politiker från fullmäktige och riksdag på studiebesök på Varaslättens Lagerhus och Brännebergs Lantbruk den 11 juni.

Femton politiker deltog och förmiddagen startade med en närproducerad frukost på Lagerhuset. Mikaela, Susan och Leif från kommungruppen inledde med att berätta att de gröna näringarna i genomsnitt är mer jobbskapande än övriga näringslivet och visade på hur många nya jobb som uppstår när omsättningen ökar med en miljon kronor i ett spannmåls- respektive grisföretag.

Per Ullberg, VD Varaslättens Lagerhus, och Bo Johansson och Stefan Lundmark, Vedums smågris, berättade sedan om sina verksamheter, om hur många jobb de skapar och deras framtidsplaner. De gav också exempel på vad politiken behöver ställa upp på för att underlätta för deras företag, bl a diskuterades oron för djurrättsaktivister, hur kompetensförsörjningen inom grisproduktionen ska säkras i framtiden, önskan om minskat regelkrångel och bättre infrastruktur.

Därefter for samtliga med buss till Brännebergs Lantbruk, där Karin och Patrik Velander tog emot. De berättade om expansionsplanerna av sin grisgård och visade sin nya torkanläggning. På Bränneberg fick deltagarna också gå runt till olika stationer, som gav exempel på den moderna teknik och utrustning som idag används för att minska odlingens miljöpåverkan, öka skördekvaliteten och lönsamheten. Johan Larm, LRF Ungdomen Skaraborg, demonstrerade hur användbar en drönare kan vara. Joakim Abelsson berättade om nyttan med N-sensorer. Maria Stenberg, Greppa näringen, visade hur nollrutor används för att skatta behovet av kväve och Karin och Patrik berättade om hur det sått in blommande kantzoner för att gynna den biologiska mångfalden.

God kontakt med lokala politiker är en förutsättning för ett gott samarbete och god dialog i frågor som rör de gröna näringarna. Vi är därför glada för den positiva respons vi fick på aktiviteten, säger Mikaela Jardstedt. ”Vilken intressant förmidag”, ”detta var nytt för mig”, ”vilket engagemang!”, är några citat från deltagarna. Därför kan jag med stor säkerhet säga att denna aktivitet inte var den sista.

Mikaela Jardstedt
Ordförande LRF kommungrupp Vara, mjardstedt@gmail.com