Förhandsbesked från länsstyrelsen i dag 180615. Formelt beslut från Länstyrelsen Västra Götaland väntas i dag eller i morgon.

Skyddszoner och kompensationsstöd

Igår tog jordbruksverket beslut om nationell dispens för skörd på trädor och ekologiska fokusarealer utanför kompensationsområden. När det gäller skyddszoner och EFA-trädor, obrukade fältkanter samt övriga trädor inom kompensationsområdet har Länsstyrelsen möjlighet att minska eller helt ta bort avdrag på grund av torka. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att behandla varje ärende var för sig men givetvis ta hänsyn till den situation som råder.

Vår plan är att vi inte kommer att begära in någon ansökan om dispens utan vi kommer att hantera detta vid eventuella kontroller hos lantbrukaren. Detta för att minska administrationsbördan för lantbrukarna och oss själva. Vid en eventuell kontroll behöver lantbrukaren ange orsak till tidigare skörd och det räcker att man uppger det muntligt så noterar vi det.

Ekologisk odling av raps

Som framgår av nedan så behöver man inte göra något från lantbrukarens håll utan vi hanterar frågan vid eventuell kontroll, detta för att minska administrationen både för lantbrukaren och för oss själva.

Om vi vid kontroll ser att odlingen av ekologisk raps har skador kommer vi att pratat med lantbrukaren om orsakerna för det. Kan lantbrukaren då redogöra för att skadorna beror på angrepp av rapsbaggar tar vi med den informationen. Vi har beslutat att kraftiga angrepp av rapsbaggar är ett skäl till att inte göra avdrag för oskördade arealer av raps eller rybs i de ekologiska ersättningarna. Av samma anledning kommer det inte heller att göras avdrag i kompensationsstödet om raps eller rybs som redovisats med grödkod 20–23 i SAM-ansökan ensileras före mognad.

Undantag från regler vid skörd på grund av torkan - Länsstyrelsen i Västra Götaland >>