Till er som är berörda av Svenska Kraftnäts planerade 400 kV ledning mellan Skogssäter och Stenkullen.

Ledningen är inte beslutad och kommer att överklagas hur långt det går. LRF anser det övermaga av Svenska Kraftnät att ta annans mark i anspråk innan koncessionen vunnit laga kraft. LRF anser fortfarande att ledningen ska markförläggas tillsammans med befintlig infrastruktur.

LRF har gjort ett förslag till skrivning som ni kan använda er av. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckning. Är ni mer än en ägare av fastigheten ska alla namn med och det får ändras till ”vi” från ”jag” på något ställe i skrivelsen.

Mall skrivning - Angående tillsyn av efterlevnad av förundersökningstillstånd enligt 7 kap. 6§ expropriationslagen, 400 kV stamnätsledning Skogssäter - Stenkullen >>

De går bra att maila in till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Har ni frågor så ring Ronny Johansson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, 070-658 58 75 eller Birgit Jönsson, 0522-64 25 45.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se